چرخ جوش یا Welding Wheel

این چرخ که وظیفه انتقال جریان A30000 به ورقهای فولادی و ایجاد فشار بر ورق جهت جوش مقاومتی را دارد. این چرخ بایستی که هم خواص انتقال جریان بالا و هم خواص مکانیکی بالایی برخوردار باشد. همچنین بایستی خواص ضدجرقه یا Arc را داشته باشد تا در حین اعمال جریان بالا جرقه ایجاد نشده و جوش مناسب ایجاد شود لذا آلیاژ مس- بریلیم Cu-Be از جمله آلیاژهای مس می باشد که دارای این خواص است این آلیاژ از جمله آلیاژهای تحریمي می باشد که فروش آن به ایران ممنوع است.

در اين شركت گريد 17510 و 17500 از اين آلياژ توليد ميگردد.بررسي هاي علمي اين آلياژ ازسال 92 شروع  در سال 93 بصورت صنعتي انجام گرفت و در حال حاضر قطعات مختلف از آن تولید می شود.

 

آلياژ مس بریليم و كاربردهاي آن

آلياژ مس بریلیوم تفاوت بسياري با ديگر آلياژهاي مس دارد  و اين به علت واكنش بين عناصر ديگر است.

آلياژهاي مس  بریلیوم در بازه 0/12-3 در صد برليم داشته و داراي خواص مكانيكي همچون استحكام تسليم در حدود 130 مگاپاسكال دارند. در كنار استحكام بالا داراي هدايت الكتريكي بسيار بالايي هستند.

 

تركيب شيميايي آلياژ مس برليم

 

ريختگري آلياژهاي مس  بریلیوم تا 2.7 % داراي خواص مكانيكي بالايي هستند و در مواردي با فولاد برابري ميكند.

كاربردهاي الكتريكي، ماشين هاي جوش، non sparking applications يا سيستمهاي بدون جرقه، فنرهاي كوچك، قالبهاي دای كست، پلاستيك از كاربردهاي آلياژ مس- بریلیوم است.

از ديگر كاربردهاي آن در مقاومت به خوردگي ، اكسيدياسيون است.

مكانيزم افزايش استحكام اين آلياژ به علت رسوب فوق اشباع يا رسوب سختي(precipitation hardening) است. اين سختكاري با سيكلهاي مشخص آنيل قابل دستيابي است. ساختار پس از عمليات حرارتي تشكيل شده از مس α به همراه ذرات رسوبي نيكل، كبالت،‌ بریلیوم است.

 

 

 

 

نمودار فازي آلياژ مس برليم

مقاومت به خوردگی آلیاژهای مس - بریلیوم

به طور كلي مقاومت به خوردگي آلياژهاي مس بالا بوده است. در بين اين آلياژها آلياژ مس برليم با داشتن مقاومت بالايي به خوردگي و حساسيت بسيار پايين به خوردگي تنشي دارد. خوردگي به آب شور بسيار بالاتر از آلومنيم برنز و يا نيكل مس دارد. لذا آلياژ مس برليم گزينه بسيار مناسبي براي محيطهاي خورنده به همراه خواص مكانيكي بالا است. لايه اكسيدي تشكيل شده به همراه خاصيت پير سختي خواص مكانيكي و مقاومت به خوردگي را بالا ميبرند. مقاومت بالا يه تغيير رنگ در دماي بالا دارند.  نتايج آزمون salt spray  براي آلياژهاي مس در شكل زير آورده شده است. مقاومت به خوردگي برنج از همه پايين تر است و آلياژ مس-برليم از همه بالاتر است.

 

 

مس کروم زیرکونیم

مس و آلیاژهای آن به دلیل ویژگیهایی چون هدایت حرارتی و الکتریکی بالا، مقاومت خستگی و خوردگی مناسب، استحکام خوب و سادگی تولید به طور گسترده به کار میروند. تولید آلیاژهایی از مس که همزمان دارای هدایت حرارتی و الکتریکی مناسبی باشند، همواره در صنعت مورد توجه بوده

است. زیرکنیم یکی از فلزاتی است که در آلیاژسازی مس عمدتا به همراه کروم به کار میرود. به علتحلالیت کم عناصر آلیاژی کروم و زیرکنیم در زمینه مس در دمای اتاق، آلیاژ مس-کروم-زیرکنیم پس از انجام عملیات پیرسختی، هدایت الکتریکی خوبی خواهد داشت. جهت دستیابی به سختی و هدایت

الکتریکی بالا، لازم است عملیات ح مناسب بر روی آلیاژ مس-کروم-زیرکنیم صورت گیرد.

زیرکنیم در آلیاژهای مس از ایجاد تركهای مرزدانهای جلوگیری میکند. این عنصر با تشکیل سولفید زیرکنیم ، مانع از جدایش ناخالصیهای گوگرد و فسفر در مرز دانه ها میشود. درنتیجه مرزدانه ها استحکام بیشتری پیدا میکنند و شکست مرز دانهای در دماهای متوسط رخ نخواهد داد

به علت نقطه ذوب بالای زیرکنیم و کروم ) 1855 و 1907 درجه سانتیگراد(، انحلال مستقیم آنها در مس هنگام آلیاژسازی به سادگی میسر نیست. از این رو جهت سهولت در آلیاژسازی، کاهش دما و انرژی مورد نیاز برای تولید آلیاژ و همچنین کاهش اتلاف عناصر آلیاژی، از آمیژانهای مس-کروم ومس-زیرکنیم در تولید آلیاژ مس-کروم-زیرکنیم استفاده میشود.

 
تعداد بازدید : 112